weinigwoorden.nl

Biograaf werkt 40 jaar aan biografie Lyndon B. Johnson

Submitted by Luuk on Sat, 03/16/2013 - 12:02

In 1976 rondde Robert A. Caro zijn biografie over Robert Moses, directeur Stadsontwikkeling in New York van 1934 tot 1968, af. Caro had 7 jaar aan de Moses biografie gewerkt. Direct begon hij met een nieuwe biografie over Lyndon B. Johnson. Hij verwachtte toen dat er 3 delen zouden komen. Inmiddels verscheen in 2012 het vierde deel van de Johnson biografie. Robert Caro verwacht nu nog 3 jaar nodig te hebben voor het afsluitende vijfde deel. Inmiddels werkt Caro dus al 36 jaar aan deze biografie. Als en met nadruk als, hij over drie jaar dit project afrondt, heeft hij 40 jaar aan deze biografie over Lyndon Baines Johnson gewerkt.

Inmiddels ben ik gestart met het lezen van dit vierde deel. En het is adembenemend. Johnson wordt vaak verguisd. Dat heeft te maken met zijn optreden ten tijde van de Vietnam oorlog. Caro zal in zijn laatste deel daar ongetwijfeld uitputtend op ingaan. Dit vierde deel kent twee sterk uiteenlopende verhaallijnen. De eerste lijn gaat over zijn kandidaatstelling voor vice president als running mate van John F. Kennedy. Lyndon B. Johnson bekleedde tot dat moment een machtige positie als leider in de Senaat van de meerderheidspartij. Dat betekende dat L.B.J invloed uitoefende op wetgeving die het Congres moest passeren, En hij speelde dat buitengewoon handig met inzet van charme, ongepolijst verbaal geweld en intimiderend.

 

De vice president van de VS daarentegen kan als een onbetekenende clown worden behandeld. Zeker ten tijde van de Kennedy's, naast John zat ook jongere broer Robert in het kabinet, werd Johnson danig gekleineerd.  Robert  Kennedy was daar vooral debet aan. Johnson werd bij belangrijke beslissingen, zoals bij de Cuba raketten crisis, volstrekt genegeerd. De frustratie bij Johnson loopt op. Echter door één kogelschot in november 1963 verandert alles. John F. Kennedy wordt vermoord en in Airforce One wordt Johnson ingezworen als president van de VS. Direct is zijn positie tegenover Robert Kennedy veranderd. Tot zover de eerste verhaallijn; het bekende verhaal van de machteloze vice president die de Kennedy clan niet de baas kan en zijn ambt niet voorziet van meer macht en aanzien.

De tweede verhaallijn beslaat de periode dat Johnson het ambt van president overneemt tot januari 1964 wanneer hij de State of the Union uitspreekt. In deze periode geeft hij gestrande Kennedy  wetgeving in het Congres op sociaal gebied een beslissende duw. Zijn ervaring als slimme manipulator in de Senaat kwam hem daarbij goed van pas. Verder ontdekt Johnson in deze pakweg 7 weken wat het centrale motto  in zijn presidentschap gaat worden. Hij richt zich op bestrijding van de armoede in de VS. Caro legt uit dat in deze weken Johnson onder extreem moeilijke omstandigheden het land bij elkaar houdt en zich een eigen programma als president verwerft. Fascinerende politieke geschiedschrijving en er komt nog meer!

Robert A. Caro: The years of Lyndon Johnson: the Passage of Power

Main menu

You are here

weinigwoorden.nl