weinigwoorden.nl

Ich habe Torschlusspanik!

Submitted by Luuk on Wed, 01/30/2013 - 16:05

Op 15 juni 1961 gaf Walter Ulbricht, de toenmalige leider van Oost-Duitsland,  een persconferentie. De pers uit West-Berlijn werd daarbij ook uitgenodigd. Dat was uitzonderlijk en bleek niet  gemakkelijk  te organiseren. Ulbricht zelf had in 1952 opdracht gegeven de telefoonlijnen tussen beide delen van Berlijn te verbreken. En daarom moest hij in 1961 een speciaal team West-Berlijn insturen. Deze manschappen waren bewapend met 10 pfennig muntstukken om vanuit telefooncellen de pers in het Westen uit te nodigen voor de  persconferentie.

 

       

Tijdens de bewuste  persconferentie maakte hij melding van de uitkomsten van het overleg in Wenen tussen John.F. Kennedy en Nikita S. Chroesjtsjov. In dit overleg was de spanning tussen de Verenigde Staten en Rusland vooral door de kwestie van Berlijn nogal opgelopen. Chroesjtsjov dreigde met het eenzijdig afsluiten van een vredesverdrag tussen Rusland en Oost-Duitsland. Daarna zou het aan Oost-Duitsland zijn om te beslissen over het penibele probleem van de groeiende aantallen Oost-Berlijners die via West-Berljin naar het Westen vluchtten.

 

        

De correspondente van de Frankfurter Rundschau vroeg aan Ulbricht of hij overwoog bij de Brandenburger Poort in Berlijn fysieke barrieres aan te brengen om grensverkeer van Oost naar West te hinderen. Ulbricht ontkende glashard. Diezelfde avond gaf Chroesjtsjov op de Russische televisie uitleg over de bijeenkomst in Wenen met president Kennedy. Hij declameerde onbewogen dat aan  een afzonderlijk vredesverdrag tussen Oost-Duitsland en Rusland niet langer viel te ontkomen. Oost-Duitsland zou de zeggenschap krijgen over het grensverkeer. De volgende dag  verlieten maar liefst 4.770 mensen Oost-Berlijn om hun geluk elders te zoeken. In het Duits werd dit aangeduid als Torschlusspanik, de angst om voor een dichte deur te komen staan.  

Frederick Kempe:  Berlin 1961; Kennedy, Khrushchev And The Most Dangerous Place On Earth

Main menu

You are here

weinigwoorden.nl