weinigwoorden.nl

Dwars in Berlijn:over bouwen, buitenspel en beeldhouwwerk

  

Berlijn is niet direct de mooiste stad van Europa. Het is een stad met littekens en onopgehelderde kwesties. Planoloog Luuk Oost reist dwars door Berlijn en volgt de voetstappen van de verhalen. De anekdotes ontdekkend die meesttijds gekoppeld zijn aan plekken in de stad. Berlijn kent historische hoogtepunten maar toch ook momenten dat het minder ging. Verhalen leiden ons naar bijzondere plekken in Berlijn. De architectuur van de stadsrand ten tijde van de Weimarrepubliek komt aan de orde. De hellingshoek van het dak legt een belangrijke ideologische kwestie bloot. De ontdekking van de zon op het balkon maakte dat de blokbebouwing op sommige plekken het onderspit dolf tegen de strokenbouw. En wat te denken van die rare betonnen kolos op de rand van Kreuzberg? En hoe is het toch mogelijk dat in zuidoost Berlijn de voetbalsport socialistisch en nationaal met zoveel succes werd bedreven? Van nazi tot Stasi. En brengt het hoefijzer daadwerkelijk geluk en hoe belandde peilloos verdriet uit Vlaanderen in Berlijn? Wat hebben Erich Kastner, Vladimir Nabokov en de tennissport met elkaar te maken? Dwars in Berlijn, een prikkelende por in de zij voor de aanstaande bezoeker

 

Begin oktober 2016 kwam dit boek via bol.com en het centraal boekhuis in de verkoop. De auteur is beschikbaar voor lezingen over dit boek en zijn bijzondere fascinatie voor Berlijn. Begin december verscheen de e-book versie van "Dwars in Berlijn'. Zie ook twitter @dwarsinberlijn. 

Luuk Oost: Dwars in Berlijn; over bouwen, buitenspel en beeldhouwwerk

ISBN 9789402153941 

ISBN e-book 9789402156805

 

Main menu

You are here

weinigwoorden.nl