weinigwoorden.nl

Pharus kaart Berlijn

Submitted by Luuk on Thu, 10/17/2019 - 10:41

Bron www.pharus.eu

De traditionele uitvouwbare kaart heeft mijn sterke voorkeur. Beter dan met Google maps kan ik me met een traditionele kaart in de ruimte of in de stad oriënteren. Het is bijvoorbeeld grappig het Pharus Plan zuidwest Berlijn uit 1906 te bestuderen. De hoeveelheid groen in het zuidwesten van Berlijn, zeg maar richting Potsdam, is omvangrijk. En dat geeft een eigenaardig kaartbeeld. Grote delen van de kaart zijn als groen met boompjes geïndiceerd. Terwijl de bebouwde gedeelten vrij minimaal zijn. Toch is het voor de maker van de kaart een heidens karwei om binnen dezelfde schaal de bebouwde kom enigszins leesbaar te houden. Want het kaartbeeld is nogal duaal.  Grote delen extensief en groen, met weinig bijzondere markeringen,  maar anderzijds de schaarse bebouwde kom intens en straten dicht op elkaar. Ik hou er wel van. Wat deze kaart extra interessant maakt is het overzicht van de grondposities die in deze periode nauw samenhangen met de aanleg van het Teltow kanaal. Dat is het kanaal dat de verbinding legt tussen de Havel aan de zuidwestzijde van Berlijn met de Spree oostwaarts en verder naar de Oder.

Scheepvaartverkeer hoeft dankzij dit kanaal niet meer door het drukke Berlijn, maar kan met een omtrekkende beweging zuidwaarts de hoofdstad passeren. Fascinerend is het om van de kaart af te lezen dat Terraingesellschaften, anticiperend op de aanleg van het kanaal, actief grondposities innamen. Met naam en toenaam!  En voor mij persoonlijk is er een klein succesje. Ik ben gecharmeerd van de Siedlung Onkel Toms Hütte in Zehlendorf. Dat heeft vele redenen. Maar een kwestie is natuurlijk waarom een wijk Onkel Toms Hütte is genoemd. Nou, dat heeft weinig met het boek van Harriet Beecher Stowe te maken. Met deze naam wordt gerefereerd aan een geliefde uitspanning begin 1900 in het Grunewald  nabij de Riemeister See.  Op deze kaart uit 1906 heb ik de uitspanning gevonden. dat schept veel voldoening. PS Overigens kan ik eenieder aanraden de kaartenreeks van Pharus te bekijken. Er zijn prachtige exemplaren bij. Vele uren kijk-en vergelijkplezier

Main menu

You are here

weinigwoorden.nl