weinigwoorden.nl

Het toilet als symbool van de klassenstrijd

Submitted by Luuk on Thu, 08/31/2017 - 10:42

De Weense sociaaldemocraten schrokken niet terug voor een potje ideologische scherpslijperij. Het eerder gememoreerde Karl Marx Hof bij metrostation Heligenstadt is

          

nogal een gebaar. Een super woonblok, massief, bijna een kilometer lang en gevuld met socialistische symboliek. Daarbij kunnen we vooral denken aan collectieve wasruimten, een kinderopvang, een bibliotheek. Het moet gezegd, veel van deze socialistische symboliek verloor de afgelopen decennia aan kracht. Toch kun je je voorstellen dat dit wooncomplex ten tijde van de bouw ontzag inboezemde. Zo iets groots, middenin de stad. En dan ook nog in de vorm van een min of meer besloten enclave.

Met een enigszins bevooroordeelde blik, met een schuin oog gericht op de socialistische strijdkreten, kun je je indenken dat niet-socialisten hier een soort fort inzagen. Een bastion gericht tegen de burgerlijke elementen van de Oostenrijkse hoofdstad. Een stad die het na WO I al moeilijk genoeg had. Plotsklaps hoofdstad van een veel kleiner Rijk. Verstoken van een adequate voedselvoorziening. Een enorme woningnood. En ga zo maar door. En dan zo’n Fremdkörper, zo’n overdreven groot uitgevallen slagschip, als woongebouw  in de stad. Daar kun je weinig goeds van verwachten.

          

Vlak voor de oplevering van dit Karl Marx Hof in 1930 kopte de burgerlijke pers dat het gebouw op instorten stond. Waarop de burgemeester bij de openingsceremonie riposteerde; ‘Da steht er, der eingestürzte Bau’. De socialisten hadden er bovendien werk van gemaakt de arbeiders aan de voorkant van de wooncomplexen te laten wonen. Niet meer weggestopt aan de bedompte groezelige achterkant van huurkazernes. Ook was daarbij het belangrijke oordeel geveld dat het toilet naar de voorkant moest worden verplaatst. En dat w.c raampjes deze revolutionaire  stap voorwaarts moesten ondersteunen. En dat had tot gevolg dat nu aan de voorzijde van dit hof zich een kleine 1400 raampjes bevinden, die door de klassenvijand goed als evenzovele bedreigende schietgaten bij een revolutie kunnen worden opgevat. Het is maar dat u het weet. Dit en veel meer in mijn dit jaar te verschijnen nieuwe boek over Berlijn en dus ook Wenen. 

 

Main menu

You are here

weinigwoorden.nl