weinigwoorden.nl

Piep, piepklein Berlijn

Submitted by Luuk on Sat, 05/20/2017 - 01:32

Rechts, links vanaf S Bahnstation Grünau en we betreden het Akazienhof. Je kunt inderdaad met recht van betreden spreken. Dit is een hofje, weliswaar niet afgesloten

         

maar wel besloten. En we zijn na 13 stations en een half uur met de S Bahn vanaf de bedrijvige Schönhauser Allee in Prenzlauerberg in een andere wereld beland. Het stedelijke drukke Berlijn ruilden we even in voor dit piepkleine tuinstadje, eigenlijk tuindorp.

Gartenstadt Falkenberg, de dorpse antithese van veel van wat in dit blog zoal  aan de orde komt. Wat een vrolijkheid hier bij elkaar gezet. Kleurige kleine woningen, mooi gerangschikt in het groen, knallende deurpartijen, rustieke, royale  tuinen achter de woningen. De zinnen worden geprikkeld door het spel met kleuren en kleine optische verstoringen en afwijkingen in de aan een klein hofje gelegen woningen. Eenvoudig, maar o zo benijdenswaardig rustiek.

Dit dorpje is tussen 1913 en 1916 gebouwd in het zuidoosten van Berlijn. Falkenberg ontstond in zekere zin onder invloed van de tuinstad beweging. In de kern een beweging die het wonen wilde hervormen. Wonen in het groen, woningen met grote tuinen voor de kweek van eigen groente en fruit waren belangrijke issues voor deze beweging. Soms leidde dat tot een uitgesproken anti stedelijke houding. Maar dat was niet noodzakelijkerwijs het geval. Utopisten en geestverwanten zochten een  nieuwe idylle en trachtten bijvoorbeeld met grote tuinen in het eigen levensonderheid te voorzien. 

         

Dorps dus en een zekere beslotenheid. En daar hebben we in het grootstedelijke Berlijn weinig oog voor. We geven vaak de voorkeur aan het grote en superstedelijke Berlijn. Maar wat is het hier heerlijk. En, het moet gezegd, goed aangesloten op het netwerk van openbaar vervoer in Berlijn. 

Het Akazienhof verlatend komen we linksom buigend via de Am Falkenberg aan de Gartenstadtweg. Deze loopt licht omhoog.  Ook hier de woningen luchtig verspringend, hoog, laag, links, rechts. De straat dartelt voor je uit en schotelt ons maar liefst veertien kleuren voor. Blauw, zwart, het kan niet op. En wat een weelderige versierde etagewoning ter linkerzijde. Het zijn maar 127 woningen, maar tezamen kwalificeren ze zich als een piepklein Berlijn in een veel groter Berlijn. Bruno Taut was de architect. 

Mooi, en allemaal beschreven in het boek ‘Dwars in Berlijn’ uit 2016. Bol.com levert het boek. 

Main menu

You are here

weinigwoorden.nl