weinigwoorden.nl

Dienst Landelijk Gebied en ontwerp; zet her en der iets neer

Submitted by Luuk on Wed, 03/15/2017 - 10:59

In 2015 hield de Dienst Landelijk Gebied op te bestaan. De werkzaamheden, herinrichting landelijk gebied, gingen over naar de provincies. Een stevige operatie waarbij voor 1400

       

werknemers het werk verdween of werd ondergebracht bij de provincies. De dienst heeft wel meer dan 75 jaar invloed uitgeoefend op het landelijk gebied. Lange tijd ten behoeve van de landbouw, in latere jaren vooral voor de aanleg van de ecologische hoofdstructuur.

De ontwerpen van DLG zijn niet systematisch bewaard of opgeslagen. Toch is in opdracht van het college van rijkadviseurs (adviseurs over ruimtelijke kwaliteit) een pogng gedaan de nog voorradige ontwerpen van DLG te rubriceren en zo te ontsluiten voor belangstellenden. Een mooie exercitie die een verrassend licht werpt op de ontwerpen van DLG. Doe gewoon en oeg her en der iets toe. Dat zou de conclusie kunnen zijn. Lees bijgaand blog op de site van GSRO. 

https://www.ruimtemakers-oost.nl/blog/entry/dlg-en-ontwerp-zet-zo-her-en...

Main menu

You are here

weinigwoorden.nl