weinigwoorden.nl

Consumentgericht bouwen is modegril van voorbijgaande aard

Submitted by Luuk on Tue, 06/07/2016 - 00:21

     

De laatste jaren dient zich in de woningbouw de trend van consumentgericht bouwen aan. Dit houdt in zijn algemeenheid in dat de afstand tussen de producent van de woningen en de afnemende consument wordt verkleind. Daardoor wordt de invloed van de consument op het uiteindelijke product, de woning, vergroot. Ook is er in bepaalde kringen een zekere sympathie ontstaan voor nieuwe vormen van opdrachtgeverschap in de bouw. Particulieren, in collectieven bijeengebracht, kunnen gezamenlijk bouwporjecten ontwikkelen. En zo is in zekere zin het bouwen voor bekende vragers en afnemers terug van weggeweest. Terwijl de anonimiteit van de woningmarkt ook kan worden beschouwd als een belangrijke verworvenheid uit de tweede helft van de 19e eeuw. Bijgaand artikel voor de Wiardi Beckman Stichting belicht de andere kant van het consumentgericht bouwen. 

http://wbs.nl/opinie/all/woningbouw-collectieve-en-geen-particuliere-kwe...

 

 

Main menu

You are here

weinigwoorden.nl