weinigwoorden.nl

Waardestijging grond moet aan gemeenschap toevallen?

Submitted by Luuk on Thu, 07/02/2015 - 10:18

In de jaren twintig van de vorige eeeuw was de grondprijs nog een betrekkelijk klein onderdeel van de totale kostprijs van een woning. Voor Berlijn is berekend dat van de totale kosten van

      

de bouw van een woning 4% kon worden toegerekend aan de grondprijs. Dat is nu wel heel erg veranderd. Nu zou dat eerder richting de 25 tot 30% gaan. Wat is er met die grondprijs gebeurd? Het lijkt erop dat grond- en bouwprijs in elkaar vervlochten zijn geraakt. Dat maakte speculatief inkopen van grond aantrekkelijk. En die waardestijging van grond door functieverandering vloeit dan vooral naar private partijen toe. Hoe anders was dat ten tijde van de 'garden city' beweging. De waardevermeerdering werd in de stad zelf terug gebracht. Zelfs na de Tweede Wereldoorlog was het in Engeland gebruik de New Towns op enige afstand van London te financieren vanuit de waardestijging van de grond die tegen landbouwprijs was ingekocht. 

      

       

      

      

      

      

Main menu

You are here

weinigwoorden.nl